Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

tunikatant
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

konfiguration substantiv
 1. konfiguration, måde hvorpå forskellige faktorer er sat sammen/fungerer som en helhed
 2. måde som enkeltdele i en computer er indstillet/fungerer sammen på (IT m.m.)
 3. om planeternes indbyrdes position (astrologi, astronomi, kosmologi) eksempel
 4. om atomers indbyrdes position i molekyler (fysik, kemi m.m.)
konfirmera verbum
 1. konfirmere, bekræfte
 2. vise at man tilhører kirken ved en særlig ceremoni (religion, mytologi, folketro) eksempel
særlige udtryk
 • Konfirnmera sig

  Blive konfirmeret

konfiskera verbum
 1. konfiskere, beslaglægge andres ejendom/rettighed, inddrage genstande/værdier til fordel for statskassen (om fx en forbrydelse) eksempel
konform adjektiv
 1. konform, som er i fuld overensstemmelse med eller nøje overholder regler/normer/standarder/lign.
konfrontera verbum
 1. konfrontere (nogen med noget), stille over for/ansigt til ansigt med, præsentere for eksempel
 2. konfrontere, stå over for nogen (fra eng. confront, to face in hostility/defiance) eksempel
konfundera verbum
 1. konfundere, gøre nogen forvirret eksempel
kongenial adjektiv
 1. kongenial, åndsbeslægtet, med samme/lignende tænkemåde og sindelag eksempel
konglomerat substantiv
 1. konglomerat, blanding af uensartede elementer
 2. bjergart bestående af sten som ligger indlejret i en finkornet masse (geologi, geografi m.m.) eksempel
 3. stor erhvervsvirksomhed bestående af flere forskellige/ofte selvstændige selskaber eksempel