Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

fillingar
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

accelerera verbum
 1. accelerere, sætte farten op
 2. få noget til at øge hastigheden eksempel
accent substantiv
 1. accent, afvigende/fremmedartede udtaletræk der røber at den talende kommer fra et andet land/en anden egn (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
 2. trykaccent, betoning, måde at tale et sprog på (fx dansk), med den karakteristiske rytme/intonation m.m. (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
sammensatte udtryk
 • accentförskjutning; accenttecken; accentuering

  accentforskydning; accenttegn; accentuering

særlige udtryk
 • Akut accent

  Svenske enstavelsesord har akut accent (bil, hus). Tostavelsesord kan have akut accent (tryk på første stavelse: segel=sejl)

 • Grav accent

  Svenske tostavelsesord kan have grav accent (omtrent lige megen betoning på begge stavelser: spegel=spejl). Svenske flerstavelsesord har grav accent (fordelt tryk)

accept substantiv
 1. accept, godkendelse, det at godkende/sige ja til noget eksempel
acceptera verbum
 1. acceptere, godkende, sige ja til noget
 2. godkende med en vis modvillighed eksempel
 3. acceptere en bankveksel
acetat substantiv
 1. acetat, kemisk forbindelse der indeholder acetat-ioner/er en ester (salt) af eddikesyre (fysik, kemi m.m.)
ackumulera verbum
 1. akkumulere, samle til bunke, lægge sammen eksempel
adapter substantiv
 1. adapter, anordning der gør det muligt at sammenkoble elektroniske apparater/apparatdele med forskellige stik eller signalniveauer
addera verbum
 1. addere, lægge sammen, regne tal sammen, plusse (matematik, algebra, geometri m.m.) eksempel
 2. tilføje (efter eng. add) eksempel