Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

stjärnskruvmejsel
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

absorbera verbum
 1. absorbere, opsuge, optage lys, energi m.m.
 2. forstå, tage til sig
abstinens substantiv
 1. abstinens, sygdomssymptom der skyldes at kroppen ikke får tilført et giftstof (fx et rusmiddel) (helse, sygdom)
 2. det at afholde sig fra nydelse af noget (også i overført betydning)
abstrakt adjektiv
 1. abstrakt (modsat konkret) eksempel
 2. abstrakt, om konst eksempel
absurd adjektiv
 1. absurd, fuldstændig urimelig, meningsløs
 2. fordrejet, grotesk, naturstridig (om fx strømning inden for litteraturen)
sammensatte udtryk
 • Reductio ad absurdum (matematiskt uttyck)

  Reductio ad absurdum, reduktion til meningsløshed (bevis ved modstrid)

accelerera verbum
 1. accelerere, sætte farten op
 2. få noget til at øge hastigheden eksempel
accent substantiv
 1. accent, afvigende/fremmedartede udtaletræk der røber at den talende kommer fra et andet land/en anden egn (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab) eksempel
 2. trykaccent, betoning, måde at tale et sprog på (fx dansk), med den karakteristiske rytme/intonation m.m. (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab) eksempel
sammensatte udtryk
 • accentförskjutning; accenttecken; accentuering

  accentforskydning; accenttegn; accentuering

særlige udtryk
 • Akut accent

  Svenske enstavelsesord har akut accent (bil, hus). Tostavelsesord kan have akut accent (tryk på første stavelse: segel=sejl)

 • Grav accent

  Svenske tostavelsesord kan have grav accent (omtrent lige megen betoning på begge stavelser: spegel=spejl). Svenske flerstavelsesord har grav accent (fordelt tryk)

accept substantiv
 1. accept, godkendelse, det at godkende/sige ja til noget eksempel
acceptera verbum
 1. acceptere, godkende, sige ja til noget
 2. godkende med en vis modvillighed eksempel
 3. acceptere en bankveksel