Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

grunka
Creative Commons

Udtalehjælp

Udtalen er et kapitel for sig. sprogbro.org giver udtalehjælp til de sværeste ord. Den fonetiske udtale er anført i kantede parenteser i faktaboxen med grammatiske oplysninger efter hvert opslagsord. Ordet kyrka udtales således: [tjyrka]

De mest nødvendige udtaleregler

Udtalen af svenske ord er vanskelig for de fleste danskere, men generelt kan siges:

at vokal foran en enkelt konsonant = lang lyd
at vokal foran to eller flere konsonanter = kort lyd

kal [k*a*l] (bar, nøgen), men kall [kall] (kold)
går [g*å*r] (går), men gått [gått] (gået)
lät [l*ä*t] (lød), men lätt [lett] (let, nem)

at alle konsonanter skal udtales tydeligt uanset position:

blod [bloud] (blod)
vidare [vidare] (videre)
nog [noug] (nok)
psykolog [psykolåg] (psykolog),
lagen [l*a*gen] (loven)
lik [l*i*k], liket [l*i*ket] (lig, liget)
sup [s*u*p] (snaps)
lapp [lapp] (lap papir)
låt [l*å*t] (melodi)
löv [l*ö*v] (løv)
sova [s*å*va] (sove)

Mere detaljerede udtaleregler, se udtale for vokaler og udtale for konsonanter.