Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

grunka
Creative Commons

Tryk / betoning

Ordenes tryk eller betoning på svensk volder i de fleste tilfælde ikke nogen problemer for danskere. Trykket er oftest den samme på svensk og dansk, men der er enkelte forskelle, som man må lære efterhånden. Det svenske sprog opererer med to slags tryk: en akut (musikalsk) (svarer nogenlunde til det danske stød) og en grav (tostavelsestryk). Regler for hvornår man bruger den ene eller den anden betoning er ikke særlig nemme, men i de sværeste tilfælde giver ordbogen vejledning.
Trykket er markeret med fede bogstaver.

ad*vent* advent
*all*deles aldeles
*er*fara erfare
*er*sätta erstatte
för*slag* forslag
*i*härdig ihærdig
*märk*värdig mærkværdig
pale*stinsk* palæstinensisk
vä*sent*lig væsentlig


Obs! mange svenske navne har trykket på den første stavelse:
*E*mil
*Jo*han
*Ki*runa
*Snö*vit
*Upp*sala
*Vad*stena m.fl.

Obs! mange forholdsord på o- har anderledes tryk (betoning) end de tilsvarende danske ord:
|{width: 150px}. of*fent*lig |{width: 150px}. offentlig |
| or*dent*lig | ordentlig |
| *o*beskrivlig | ubeskrivelig |
| *o*måttlig | umådelig |
| *o*trolig | utrolig |
| *o*nämnbar | unævnelig |