Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

rockvaktmästare
Creative Commons

Ordbogens enkeltdele

Hvert opslag i sprogbro.org består af selve opslagsordet og den danske oversættelse eller de danske oversættelser: et svensk ord kan jo have flere betydninger, fx adjektivet förbannad. Hver oversættelse er nummereret.

Faktabox
Opslagsord er efterfulgt af en grammatisk betegnelse som fx substantiv, talord m.m.
Åbn faktaboxen ved at klikke på den grammatiske betegnelse.

Boxen rummer forskellige informationer om opslagsordet:
Alle ord vises med de vigtigste bøjninger. For de ord, der er svære at udtale for en dansker, følger der oplysning om udtale [i kantede parenteser], og der henvises evt. til synonym(er), beslægtede ord og sproglig herkomst.
I visse tilfælde – ord uden bøjninger, ubøjelige talord, adverbier m.m. – findes der ingen faktabox og der gives ikke yderligere information.

Gule opslagsord er false friends, eller svenske ord, der let kan misforstås på dansk.

Lyseblå opslagsord er substantiver, der betyder det samme på svensk og dansk og staves næsten på samme måde, MEN den grammatiske bøjning er forskellig:
En på svensk svarer ofte til et på dansk, fx en bokstav, et bogstav.
Ett på svensk svarer ofte til en på dansk, fx ett tillstånd, en tilstand.

Ordkategorier
I mange tilfælde angives det, hvilken kategori det svenske opslagsord tilhører. Ordet boxare er eksempelvis knyttet til kategorien sport, spil og leg, og hvis du klikker på kategoribetegnelsen, får du vist alle ord i den pågældende kategori.

Eksempler
I forbindelse med den danske oversættelse kan du klikke på ordet eksempel. Så dukker et eller flere eksempler op: Det svenske eksempel står øverst, den danske oversættelse nedenunder i kursiv. Denne opstilling gør det nemmere at se ligheder og forskelle mellem de to sprog (ord, bøjning m.m.)

Yderligere eksempler på anvendelsen af opslagsordet finder man ved at klikke på sammensatte udtryk (fx lägereld; löpeld; skärseld) og særlige udtryk (faste udtryk og vendinger, ordsprog m.m.)