Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

rockvaktmästare
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

abdikera verbum
 1. abdicere, afgive regeringsmagten, frasige sig tronen, træde tilbage eksempel
 2. frasige sig ansvaret for noget
abnorm adjektiv
 1. abnorm, unormal, som afviger fra det normale, ofte i legemlig/sundhedsmæssig henseende
abort substantiv
 1. abort, fremkaldt eller uønsket afbrydelse af graviditeten før fostret er levedygtigt eksempel
sammensatte udtryk
 • Få abort, göra abort

  Få en abort, abortere

særlige udtryk
 • Spontan abort, missfall

  Abort

abrakadabra substantiv
 1. abracadabra, hokus pokus, meningsløse lyde med magisk effekt, trylleformular, besværgelse eksempel
abrupt adjektiv
 1. abrupt, som begynder/slutter bratabruptus 'afbrudt', perfektum participium af abrumpere 'afbryde' Skjul Betydning Betydninger som begynder eller slutter brat; usammenhængende eksempel
absolut adjektiv
 1. absolut, som er uden indskrænkning/forbehold/konkurrence, fuldstændig, fuldkommen, fuldendt eksempel
 2. absolut (matematik, geometri, algebra m.m.)
sammensatte udtryk
 • absolut frekvens; absoult konvergens; absolut term

  absolut rekevens; absolut konvergens; absolut term

absolution substantiv
 1. absolution, tilgivelse for en synd (syndsforladelse gives af præst på Guds vegne som del af det katolske skriftemål) (religion, mytologi, folketro)
absolvera verbum
 1. absolvere, afslutte, fuldføre, aflægge eksamen i
 2. give syndsforladelse, frikende for synd (religion, mytologi, folketro)