Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

fillingar
Creative Commons

Kategori: grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.

a substantiv
 1. a, bogstavet a (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
særlige udtryk
 • A och O, alfa och omega, början och slutet

  Alfa og omega, begyndelsen og enden, det eneste vigtige, det vigtigste

 • Har man sagt A får man säga B

  Har man sagt A, må man også sige B

accent substantiv
 1. accent, afvigende/fremmedartede udtaletræk der røber at den talende kommer fra et andet land/en anden egn (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
 2. trykaccent, betoning, måde at tale et sprog på (fx dansk), med den karakteristiske rytme/intonation m.m. (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
sammensatte udtryk
 • accentförskjutning; accenttecken; accentuering

  accentforskydning; accenttegn; accentuering

særlige udtryk
 • Akut accent

  Svenske enstavelsesord har akut accent (bil, hus). Tostavelsesord kan have akut accent (tryk på første stavelse: segel=sejl)

 • Grav accent

  Svenske tostavelsesord kan have grav accent (omtrent lige megen betoning på begge stavelser: spegel=spejl). Svenske flerstavelsesord har grav accent (fordelt tryk)

accentuera verbum
 1. accentuere, fremhæve/understrege eksempel
 2. betone (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
ackusativ substantiv
 1. akkusativ, grammatisk kasus der udtrykker at et substantiv er direkte objekt for et verbum/er styret af visse præpositioner (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
adjektiv substantiv
 1. adjektiv, tillægsord (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.)
adverb substantiv
 1. adverbium, biord (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
adverbändelse substantiv
 1. adverbiumendelse (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
affix substantiv
 1. affiks, uselvstændig orddel som ved afledning føjes til et ord/orddel (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel