Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

subversiv adjektiv
 1. subversiv, samfundsomvæltende, revolutionær, som ønsker at omstyrte/gennemgribende ændre et bestående (samfunds)system eksempel
succession substantiv
 1. succession, det at nogle/noget afløser hinanden tidsmæssigt i en ubrudt rækkefølge, bl.a. om kongelige personers arvefølge eksempel
 2. den proces hvorved dyre- og plantesamfund afløser hinanden i et økosystem
særlige udtryk
 • Apostolisk succession

  Den apostolske succession, den ubrudte række af indviede biskopper i den kristne kirke siden aposteltiden

suggerera verbum
 1. suggerere, påvirke psykisk gennem suggestion eksempel
summera verbum
 1. tælle sammen eksempel
 2. sammenfatte, opsummere, afslutte med kort at sammenfatte fx en sags hovedtræk eksempel
særlige udtryk
 • Summera ihop

  Lægge sammen

surrogat substantiv
 1. surrogat, erstatning for noget andet/genstand/person/fænomen der fungerer som erstatning for noget andet/bedre
svada substantiv
 1. svada, ordstrøm, kritiserende/belærende/bebrejdende talestrøm (noget nedsætt.)
tabberas ubøjeligt substantiv
 1. se eks.! (fiktive/mytologiske eventyr med kendte figurer/guder/dyr; også særlige ord og foreteelser) eksempel
tabell substantiv
 1. tabel, liste, oversigt eksempel
sammensatte udtryk
 • kaloritabell; momstabell; räknetabell

  kalorietabel; momstabel; regnetabel