Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

poem substantiv
 1. poem, digt, værk eksempel
polarisera verbum
 1. polarisere, opdele/opsplitte i skarpe modsætninger, skærpe (om fx politiske modsætninger) eksempel
 2. polarisere, gøre til genstand for polarisation (fysik, kemi m.m.)
polera verbum
 1. polere, pudse, gøre en overflade glat/blank ved at gnide på den med en klud/lign. eksempel
politiker substantiv
 1. politiker eksempel
sammensatte udtryk
 • maktpolitiker; riksdagspolitiker; yrkespolitiker

  magtpolitiker; 'folketingspolitiker'; professionel politiker

pollen substantiv
 1. pollen, blomsterstøv (botanik m.m.) eksempel
sammensatte udtryk
 • pollenallergi; pollenkorn; pollenregn

  pollenallergi; pollenkorn; pollenregn

polär adjektiv
 1. polær, som kan have flere poler
population substantiv
 1. population, afgrænset bestand af dyr/planter (biologi) eksempel
 2. befolkning, gruppe af individer der tilhører samme art og lever inden for det samme område (biologi) eksempel
populism substantiv
 1. populisme, bestræbelse på at vinde den brede befolknings gunst/forenkle fremstillingen af vanskeligt forståelige (samfunds)forhold/forholde sig kritisk til etablerede autoriteter eksempel