Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

portabel adjektiv
 1. portabel, bærbar, transportabel eksempel
portal substantiv
 1. portal, monumentalt udformet/arkitektonisk udsmykket port, indgang til en større bygning/et større område (arkitektur, byggeri m.m.)
 2. internetportal, website med indgang til flere tjenester/en mængde links til forskellige hjemmesider (IT m.m.) eksempel
position substantiv
 1. position, beliggenhed, plads
 2. social stilling, status eksempel
 3. position, positur (ballet m.m.) eksempel
 4. (forsvars)position (militær m.m.) eksempel
 5. standpunkt eksempel
sammensatte udtryk
 • anfallsposition; nyckelposition; vågmästarposition

  angrebsposition; nøgleposition; 'tungen på vægtskålen'

særlige udtryk
 • Flytta fram positionerna

  Lykkes, klare sig endnu bedre i konkurrencen

 • Hålla positionerna

  Holde positionerne, ikke vige tilbage

 • En hög position

  En høj stilling (om politiker, adm. dir. m.m.)

positiv adjektiv
 1. positiv, gunstig, udmærket, optimistisk m.m. eksempel
 2. positivt bekræftende (modsat negativt) eksempel
 3. positiv, som siger ja til noget eksempel
 4. større end nul (om tal) (matematik, algebra, geometri m.m.) eksempel
 5. positiv (om fx elektricitet)
 6. positiv (om billede, foto) hvor lys og mørke ser ud som i virkeligheden
 7. adjektivs/adverbiums grundform (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.)
særlige udtryk
 • Positiv bild

  Positivt billede, foto med korrekt gengivne lyse og mørke partier i forhold til motivet

 • Positiv lins

  Positiv linse (samlelinse)

postum adjektiv
 1. posthum, efter nogens død eksempel
potens substantiv
 1. potens, evne, kraft eksempel
 2. en mands potens eksempel
 3. potens (matematik, algebra, geometri m.m.) eksempel
potentat substantiv
 1. potentat, (enevældig) magthaver, fremtrædende/indflydelsesrig person eksempel
særlige udtryk
 • En viss potentat

  Djævlen

predika verbum
 1. prædike, forkyndepraedicare 'fremsige, forkynde, prædike', af præ- og sideform til dicere 'tale' Skjul Betydning Betydninger 1. forkynde et religiøst budskab i en opbyggelig eller belærende tale, fx i en (religion, mytologi, folktro m.m.) eksempel
 2. prædike, formane eksempel
 3. opfordre til