Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

konfrontera verbum
 1. konfrontere (nogen med noget), stille over for/ansigt til ansigt med, præsentere for eksempel
 2. konfrontere, stå over for nogen (fra eng. confront, to face in hostility/defiance) eksempel
kongenial adjektiv
 1. kongenial, åndsbeslægtet, med samme/lignende tænkemåde og sindelag eksempel
konglomerat substantiv
 1. konglomerat, blanding af uensartede elementer
 2. bjergart bestående af sten som ligger indlejret i en finkornet masse (geologi, geografi m.m.) eksempel
 3. stor erhvervsvirksomhed bestående af flere forskellige/ofte selvstændige selskaber eksempel
kongress substantiv
 1. kongres, større/ofte årligt møde, undertiden mhp at nå frem til et bestemt mål/resultat eksempel
 2. folkelig repræsentation
 3. USAs parlament
sammensatte udtryk
 • folkkongress; moderatkongress; världskongress

  folkekongres; partikongres (for de konservative); verdenskongres

konjunktur substantiv
 1. konjunktur (om de ydre forhold der er bestemmende for den økonomiske aktivitet i samfundet) eksempel
 2. konjunktur mhp en vis vare/branche
 3. bruges i overført betydning på ikke-økonomiske områder eksempel
sammensatte udtryk
 • konjunkturförbättring; konjunkturtopp; konjunktuppsving

  konjunkturforbedring; konjunkturtop; konjunkturopsving

konkludera verbum
 1. konkludere, komme frem til noget
 2. sige noget som sammenfatning og afslutning
konkret adjektiv
 1. konkret, som kan opfattes direkte med sanserne, håndgribelig
 2. virkelig, tydelig, anskuelig eksempel
særlige udtryk
 • Konkret musik

  Konkret musik (se musik!)

konkretion substantiv
 1. konkretion, det at noget er/bliver/gøres konkret (modsat abstraktion)
 2. hård knold i et sediment (fx et fossil) (geologi, geografi m.m.)