Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

fillingar
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

intakt adjektiv
 1. intakt, uskadt/urørt eksempel
integration substantiv
 1. integration, integrering (om personer) eksempel
 2. det at få forskellige dele til at blive en helhed eksempel
integrera verbum
 1. integrere, få nogen/noget til at blive en del af noget eksempel
 2. få forskellige dele til at blive en helhed eksempel
 3. beregne en integral (matematik, algebra, geometri m.m.)
særlige udtryk
 • En integrerad krets

  En integreret (elektronisk) strømkreds

integritet substantiv
 1. integritet (personlig, kunstnerisk m.m.) eksempel
 2. det at være selvstændig og ikke leve op til andres krav og synspunkter
intellekt substantiv
 1. intellekt eksempel
intensifiera verbum
 1. intensivere, forstærke, styrke, gøre mere koncentreret/kraftfuld/effektiv/målrettet/intensiv eksempel
intensiv adjektiv
 1. intens, stærk, voldsom eksempel
 2. -intensiv (i sammensætning), som kræver stor mængde af noget eksempel
intern adjektiv
 1. intern, indre, som foregår/findes/drejer sig om noget inden for en enhed, som kommer/sker indefra, som gælder indadtil eksempel
 2. om politiske forhold eksempel
 3. indvortes, som findes/hører til i det indre af noget, især kroppen eksempel