Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

torris
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

domesticera verbum
 1. domesticere, gøre til husdyr, tæmme, tilpasse dyr (eller planter) til menneskers nærværelse mhp at udnytte dem til forskellige formål eksempel
domicil substantiv
 1. domicil, bopæl, hovedsæde/hjemsted for erhvervsvirksomhed, forening m.m. (jura, lov og ret) eksempel
donera verbum
 1. skænke, give eksempel
 2. donere (fx blod) (helse, sygdom) eksempel
dualism substantiv
 1. dualisme, filosofisk opfattelse/teori der opfatter tilværelsen som styret af to fundamentale/modsatrettede principper (filosofi) eksempel
 2. dualitet, samtidig tilstedeværelse af to modsatrettede tendenser (fx godt og ondt, yin og yang)
dubiös adjektiv
 1. dubiøs, som man ikke rigtig stoler på
 2. som måske er kriminel/moralsk forkastelig
duell substantiv
 1. duel, kamp mellem to personer eller to parter eksempel
 2. skænderi/intellektuel diskussion mellem to personer eksempel
durumvete substantiv
 1. durumhvede, hård/proteinrig art af hvede der især bruges til semulje/pizza/pasta
dysfunktionell adjektiv
 1. dysfunktionel, som ikke fungerer på en normal/hensigtsmæssig måde eksempel
 2. som følelsesmæssigt og socialt fungerer dårligt, med konflikter/problemer til følge