Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

frågespalt
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

komprimera verbum
 1. komprimere, presse sammen
 2. presse meget ind i noget eksempel
 3. komprimere en fil (IT m.m.) eksempel
 4. formindske rumfanget af et (luftformigt) stof (fysik, kemi m.m.)
konceptuell adjektiv
 1. konceptuel eksempel
kondition substantiv
 1. kondition, fysisk tilstand (også i overført betydning) eksempel
 2. vilkår, betingelser
konditor substantiv
 1. konditor, bager, person der beskæftiger sig erhvervsmæssigt med at fremstille finere kager, desserter, konfekt el.lign. (fag, profession og lign.)
kondolera verbum
 1. kondolere, udtrykke sin medfølelse over for pårørende ved nogens død (formelt)
særlige udtryk
 • Jag (vi osv.) kondolerar!, Jag beklagar sorgen!

  Må jeg kondolere!

konfiskera verbum
 1. konfiskere, beslaglægge andres ejendom/rettighed, inddrage genstande/værdier til fordel for statskassen (om fx en forbrydelse) eksempel
kongenial adjektiv
 1. kongenial, åndsbeslægtet, med samme/lignende tænkemåde og sindelag eksempel
konglomerat substantiv
 1. konglomerat, blanding af uensartede elementer
 2. bjergart bestående af sten som ligger indlejret i en finkornet masse (geologi, geografi m.m.) eksempel
 3. stor erhvervsvirksomhed bestående af flere forskellige/ofte selvstændige selskaber eksempel