Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

retsticka
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

intensifiera verbum
 1. intensivere, forstærke, styrke, gøre mere koncentreret/kraftfuld/effektiv/målrettet/intensiv eksempel
intension substantiv
 1. intension, begrebsindhold, betydnings- eller begrebsmæssigt indhold af et ord/begreb (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab)
intensiv adjektiv
 1. intens, stærk, voldsom eksempel
 2. -intensiv (i sammensætning), som kræver stor mængde af noget eksempel
intention substantiv
 1. intention, formål, hensigt, en persons formål/hensigt med sine handlinger
interjektion substantiv
 1. intejektion, udråbsord (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab)
intern adjektiv
 1. intern, indre, som foregår/findes/drejer sig om noget inden for en enhed, som kommer/sker indefra, som gælder indadtil eksempel
 2. om politiske forhold eksempel
 3. indvortes, som findes/hører til i det indre af noget, især kroppen eksempel
interpellation substantiv
 1. åbent spørgsmål i Riksdagen til minister, forespørgsel eksempel
interpretera verbum
 1. interpretere, fortolke kunstnerisk værk
 2. oversætte kildekode til maskininstruktion (eng. interpret) (IT m.m.)