Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

tunikatant
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

temperament substantiv
 1. temperament, måden hvorpå nogen reagerar/viser sine følelser
 2. livligt/hidsigt humør eksempel
temperatur substantiv
 1. temperatur (om kulde, varme, luft), måles i fx celsius, fahrenheit eller kelvin (meteorologi m.m.) eksempel
 2. temperatur (om kropstemperatur)
 3. i overført betydning eksempel
 4. særlig stemning af et musikinstrument med fast tonehøjde (fx et klaver) hvor forskellene mellem de tolv halvtonetrin udjævnes så det bliver muligt at spille i alle tonearter (musik, instrument m.m.)
temporär adjektiv
 1. temporær, midlertidig, som kun varer/gælder i en begrænset tidsperiode (modsat permanent) eksempel
tendens substantiv
 1. tendens, en begyndelse til noget som kan blive tydeligere/større eksempel
 2. antydning om udvikling i vis retning eksempel
 3. fremhævelse af synspunkter mhp at påvirke noget eksempel
tendera verbum
 1. tendere, vise tegn til, være tilbøjelig til eksempel
 2. pleje at gøre noget eksempel
tentakel substantiv
 1. tentakel, følehorn, aflang, bevægelig udvækst hos visse hvirvelløse dyr (fx blæksprutter, søanemoner) (zoologi) eksempel
 2. følehorn (i overført betydning) eksempel
term substantiv
 1. (fag)term, fagudtryk, ord/udtryk med en fastlagt teknisk definition, brugt som betegnelse for et fagligt begreb eksempel
 2. sprogligt udtryk/sproglig udtryksmåde der bruges ved bestemte lejligheder (mest i pluralis) eksempel
 3. bruges om tal (matematik, geometri, algebra m.m.)
termin substantiv
 1. semester, skolehalvår eksempel
 2. bestemt, fastsat tidsrum