Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

smitning
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

aspekt substantiv
 1. aspekt, synsvinkel, perspektiv eksempel
 2. fokusering på delproblemer, bestemt side/træk ved et emne/en sag
 3. afsluttende, igangværende eller regelmæssigt tilbagevendende verbformer (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab) eksempel
 4. vinkelafstanden mellem to planeter, deres indbyrdes positioner (astrologi, astronomi, kosmologi)
aspirant substantiv
 1. aspirant, person der ønsker at opnå noget, fx optagelse på et hold/i en gruppe/en fordelagtig stilling m.m.
 2. person der i en lære- eller prøvetid er under uddannelse eksempel
sammensatte udtryk
 • guldaspirant; läraraspirant; polisaspirant

  guldaspirant; læreraspirant; politiaspirant

aspirera (på) verbum
 1. aspirere til noget, ønske/stræbe efter at opnå noget eksempel
 2. udtale med aspiration (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab)
assessor substantiv
 1. retsassessor, juridisk uddannet embedsmandjurist som er ansat ved domstolene (især mhp tinglysnings-, skifterets- og fogedsager) (jura, lov og ret) eksempel
assimilera verbum
 1. assimilere, tilpasse til/optage i noget allerede eksisterende, især vedr. befolkningsgrupper; indlemme, sammensmelte eksempel
 2. assimilere (om sproglyde) (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab) eksempel
 3. indlemme nyt materiale (fx om planter) (botanik) eksempel
 4. i overført betydning eksempel
assistera verbum
 1. assistere, hjælpe til med at løse en opgave/et problem, bistå
 2. især om redningsopgaver på søen/havet
 3. om dødshjælp eksempel
særlige udtryk
 • Assisterad befruktning

  Kunstig befrugtning

associera verbum
 1. associere, forbinde et synsindtryk/en forestilling/en fornemmelse m.m. med en forestilling om noget andet eksempel
 2. knytte sig til, forbinde sig med, slutte sig sammen med på en mere løs/tilfældig måde eksempel
særlige udtryk
 • Associera till något

  Associere til noget

 • Associera sig

  Forene sig

assyriologi substantiv
 1. assyriologi omfatter studiet af historie og kulturer i oldtidens Mesopotamien (i det nuværende Irak)