Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

retsticka
Creative Commons

Sproglig herkomst: latin

tendera verbum
 1. tendere, vise tegn til, være tilbøjelig til eksempel
 2. pleje at gøre noget eksempel
term substantiv
 1. (fag)term, fagudtryk, ord/udtryk med en fastlagt teknisk definition, brugt som betegnelse for et fagligt begreb eksempel
 2. sprogligt udtryk/sproglig udtryksmåde der bruges ved bestemte lejligheder (mest i pluralis) eksempel
 3. bruges om tal (matematik, geometri, algebra m.m.)
termin substantiv
 1. semester, skolehalvår eksempel
 2. bestemt, fastsat tidsrum
terminal adjektiv
 1. terminal, ende-, slut-, som drejer sig om afslutningen af noget (fx dødeligt sygdomsforløb)
terrarium substantiv
 1. terrarium, terrarie, glasbur/anden særlig indhegning hvori der holdes levende landdyr (især krybdyr, padder, hvirvelløse dyr) eksempel
 2. sted/museum hvor man kan se slanger m.m.
terrass substantiv
 1. terrasse, ujævnt terræn, mindre/plan flade som sammen med andre tilsvarende flader danner en trappeformet skråning
 2. terrasse, plant/ofte flisebelagt område i niveau med det omgivende terræn, udendørs opholdsareal (arkitektur, byggeri m.m.) eksempel
sammensatte udtryk
 • terrasshus; terrasslandskap; terrassodling

  terrassehus; terrasselandskab; terrassedyrkning

terrier substantiv
 1. terrier, lille/mellemstor hund med et energisk/ukueligt/vedholdende temperament (zoologi) eksempel
territorium substantiv
 1. territorium, territorie, landområde/søområde/luftrum som en stat har suveræn myndighed over
sammensatte udtryk
 • indianterritorium; luftterritorium; sjöterritorium

  indianerreservat (landområde forbeholdt de oprindelige befolkningsgrupper); luftterritorium; søterritorium