Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

benget
Creative Commons

Kategori: jura, lov og ret m.m.

associationsrätt substantiv
  1. retsregler der hovedsagelig drejer sig om selskaber/foreninger (fx retten til at starte en forening) (jura, lov og ret m.m.)
asylrätt substantiv
  1. asylret, en (politisk) flygtnings ret til beskyttelse mod retlig forfølgelse i det land hun/han søger ophold i (jura, lov og ret m.m.) eksempel
avdöma verbum
  1. fælde afgørelse i en sag, pådømme/behandle en sag og derefter afsige dom i den (jura, lov og ret m.m.)
avlåta uregelmæssigt verbum
  1. overdrage (jura, lov og ret m.m.)
bagatellmål substantiv
  1. retssag om lovovertædelser som kun kan give bødestraf (jura, lov og ret m.m.) eksempel
bakarv substantiv
  1. arv der tilfalder en død persons forældre/bedsteforældre (jura, lov og ret m.m.) eksempel
barnfridsbrott substantiv
  1. forbrydelse overfor børn resulterede i ny lov der trådte i kraft 1. juli 2021, 'børnefredsforbrydelse' (4 kap. 3 § brottsbalken, BrB) (jura, lov og ret m.m.) eksempel
befästa verbum
  1. befæste (militær m.m.)
  2. styrke eksempel
  3. stadfæste (jura, lov og ret m.m.) eksempel