Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

lejonparten
Creative Commons

Kategori: jura, lov og ret

anklagelseskrift substantiv
 1. anklageskrift (jura, lov og ret) eksempel
anonymitetsskydd substantiv
 1. anonymitetsbeskyttelse (jura, lov og ret) eksempel
ansvarsförbindelse substantiv
 1. ansvarsforpligtelse, forpligtelse til at påtage sig det juridiske ansvar hvis en vis begivenhed finder sted (jura, lov og ret)
apostille substantiv
 1. apostille, det at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet (iflg. Apostillekonventionen/Haagerkonventionen) (jura, lov og ret)
appell substantiv
 1. appel, opfordring, bøn/kraftig anmodning til nogen om at handle på en bestemt måde, fx at yde støtte i en sag
 2. appel, anke (jura, lov og ret)
 3. kald, opkald, signal (fx til hund)
appellationsdomstol substantiv
 1. appeldomstol, appelret, domstol der kan behandle anker over afgørelser truffet af en lavere retsinstans (jura, lov og ret)
appellera verbum
 1. appellere, anke (jura, lov og ret)
 2. vække sympati/interesse eksempel
arbetarskyddslag substantiv
 1. arbejdsbeskyttelseslov, arbejdsmiljølov (jura, lov og ret)