Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

retsticka
Creative Commons

Kategori: geologi, geografi m.m.

konglomerat substantiv
 1. konglomerat, blanding af uensartede elementer
 2. bjergart bestående af sten som ligger indlejret i en finkornet masse (geologi, geografi m.m.) eksempel
 3. stor erhvervsvirksomhed bestående af flere forskellige/ofte selvstændige selskaber eksempel
konkordans substantiv
 1. konkordans, alfabetisk oversigt over alle de steder hvor samme ord/samme udtryk/lign. forekommer i en tekst(samling) (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab) eksempel
 2. konkordans, overensstemmelse i videnskabelige sammenhænge (fx betyder et vist ord altid det samme)
 3. konkordans, lag der ligger parallelt over hinanden (modsat diskordans) (geologi, geografi m.m.)
sammensatte udtryk
 • bibelkonkordans; realkonkordans; tidningskonkordans

  bibelkonkordans; realkonkordans; aviskonkordans

konkretion substantiv
 1. konkretion, det at noget er/bliver/gøres konkret (modsat abstraktion)
 2. hård knold i et sediment (fx et fossil) (geologi, geografi m.m.)
kontinentalplatta substantiv
 1. kontinentalplade (geologi, geografi m.m.) eksempel
kopparmalm substantiv
 1. kobbermalm, bjergart som har et stort indhold af kobber (geologi, geografi m.m.)
Kosteröarna egennavn
 1. Koster, Kosterøerne (geologi, geografi m.m.) eksempel
krater substantiv
 1. krater, stor/skålformet fordybning i jordens overflade/andet himmellegeme (fx fremkommet ved meteorit- eller bombenedslag) (astrologi, astronomi, kosmologi)
 2. krater, stort hul i jorden/tragtformet åbning i en vulkan hvorigennem lava m.m. trænger op under et udbrud (geologi, geografi m.m.)
sammensatte udtryk
 • bombkrater; månkrater; vulkankrater

  bombekrater; månekrater; vulkankrater

kristallografi substantiv
 1. krystallografi, gren inden for geologien der beskæftiger sig med krystallers former/strukturer/egenskaber (geologi, geografi m.m.)