Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

torris
Creative Commons

Kategori: hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.

adapter substantiv
 1. adapter, anordning der gør det muligt at sammenkoble elektroniske apparater/apparatdele med forskellige stik eller signalniveauer (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.)
amperemeter substantiv
 1. amperemeter, instrument der måler elektrisk strømstyrke (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.)
anemometer substantiv
 1. anemometer, vindmåler, måleinstrument til måling af vindstyrke (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.)
angel substantiv
 1. fiskekrog (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.)
anhåll substantiv
 1. (støttende) del af arbejdsredskab/maskine (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.) eksempel
anordning substantiv
 1. apparat, hjælpemiddel (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.)
sammensatte udtryk
 • avlyssningsanordning; skyddsanordning; uppvärmningsanordning; torkanordning

  aflytningsapparat; beskyttelsesapparat; opvarmningsapparat; tørreapparat

antenn substantiv
 1. antenne, følehorn, trådformet føleorgan der sidder parvis på hovedet af visse arter af insekter/tusindben/krebsdyr/ledorme (zoologi) eksempel
 2. antenne, metalrør/metaltråd/ledningssystem eller lign. til modtagelse/udsendelse af elektromagnetiske bølger (radiobølger) (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.)
sammensatte udtryk
 • rumsantenn; takantenn; utomhusantenn

  stueantenne; tagantenne; udendørsantenne

arbetsmaskin substantiv
 1. arbejdsmaskine, maskine der kan udføre et arbejde (fx gravemaskine, pumpe, traktor) (hjælpemidler, værktøj, maskiner m.m.) eksempel