Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

tunikatant
Creative Commons

Kategori: geologi, geografi m.m.

jordskalvslära substantiv
  1. seismologi, gren inden for geologien som beskæftiger sig med bevægelser/rystelser i jordskorpen (geologi, geografi m.m.)
jordskalvsmätare substantiv
  1. seismograf, måleapparat til måling/løbende optegnelse af bevægelser/rystelser i jordskorpen (geologi, geografi m.m.)
jordskorpa substantiv
  1. jordskorpe, jordklodens yderste/faste lag, der overvejende består af basalt/granit/andre bjergarter (geologi, geografi m.m.) eksempel
jura substantiv
  1. jura (Jura), juratid, geologisk periode mellem trias og kridt (geologi, geografi m.m.)
kalfjäll substantiv
  1. nøgent fjeld (oven over trægrænsen) (geologi, geografi m.m.) eksempel
Kaliningrad egennavn
  1. Kaliningrad, russisk eksklave i Østersøen (geologi, geografi m.m.) eksempel
kalksandsten substantiv
  1. kalksandsten, variant af bjergarten kalksten med et vist indhold af sand og derfor mere grovkornet (geologi, geografi m.m.)
kalksten substantiv
  1. kalksten, stykke af denne bjergart, uforarbejdet/tilhugget som bygningssten (geologi, geografi m.m.) eksempel