Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

utomnordisk
Creative Commons

Kategori: geologi, geografi m.m.

kalfjäll substantiv
 1. nøgent fjeld (oven over trægrænsen) (geologi, geografi m.m.) eksempel
kalksandsten substantiv
 1. kalksandsten, variant af bjergarten kalksten med et vist indhold af sand og derfor mere grovkornet (geologi, geografi m.m.)
kalksten substantiv
 1. kalksten, stykke af denne bjergart, uforarbejdet/tilhugget som bygningssten (geologi, geografi m.m.) eksempel
karbon substantiv
 1. geologisk periode (geologi, geografi m.m.) eksempel
 2. karbon, carbon, kulstof (grundstof nr. 6) (fysik, kemi m.m.)
sammensatte udtryk
 • karbonband; karbonkopia; karbonpapper

  karbonbånd; karbonkopi; karbonpapir

karst substantiv
 1. karst, højtliggende kalklandskaber hvor nedsivende overfladevand opløser/udhuler kalken hvorved der dannes ejendommelige terrænformer (geologi, geografi m.m.)
karstgrotta substantiv
 1. drypstenshule, karsthule (i fx Slovenien, Kroatien) (geologi, geografi m.m.)
kisel substantiv
 1. kisel (grundstoffet silicium (Si), mineral der består af siliciumdioxid (SiO2), fx kvarts (geologi, geografi m.m.)
sammensatte udtryk
 • kiselalg; kiselsten; kiselsyra

  kiselalge; kiselsten; kiselsyre

klint substantiv
 1. klint, stejl skrænt ved kyst, bjergtop, klippetop (geologi, geografi m.m.)