Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

lejon
Creative Commons

Kategori: geologi, geografi m.m.

pedologi substantiv
 1. pedologi, læren om jordens bestanddele, jordbundslære (geologi, geografi m.m.)
period substantiv
 1. periode, afgrænset tidsrum, tidsforløb (kan vare fx nogle år) eksempel
 2. en af tre dele i ishockeykamp (sport, spil og leg) eksempel
 3. periode fra begyndelse til slut
 4. geologisk periode (geologi, geografi m.m.) eksempel
 5. sammenhængende række af over- og underordnede sætninger mellem to punktummer i en tekst (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.)
 6. det variationsmønster som en cyklisk proces gennemløber før den gentager sig (fx om oscillation) (fysik, kemi m.m.)
særlige udtryk
 • Säkra perioder

  Sikre perioder (dage hvor chancen/risikoen for at en kvinde bliver gravid er lille)

perm ubøjeligt substantiv
 1. perm, yngste geologiske periode i jordens oldtid (efterfølges af trias) (geologi, geografi m.m.)
petrifiera verbum
 1. forstene, blive omdannet tils sten/fossil, blive dækket af/fyldt med partikler af bjergarter (geologi, geografi m.m.)
 2. blive forstenet eksempel
pimpsten substantiv
 1. pimpsten, (stykke af en) porøs vulkansk bjergart brugt som slibemiddel (geologi, geografi m.m.) eksempel
pleistocen ubøjeligt substantiv
 1. ældre epoke under kvartærtiden ca. 2 millioner-10 000 år før nutiden (geologi, geografi m.m.)
plutonisk adjektiv
 1. plutonisk, om kristallinske bjergarter dannet ved vulkansk virksomhed under jordens overflade (geologi, geografi m.m.)
pol substantiv
 1. pol, hvert af de to punkter hvor jordens rotationsakse skærer jordoverfladen, med beliggenhed 90° nordlig henholdsvis sydlig bredde (geologi, geografi m.m.) eksempel
 2. pol, hvert af de to områder på en magnet hvor den magnetiske kraft er stærkest (fysik, kemi m.m.) eksempel
 3. pol, kontakt på en strømkilde eller lign. som kan betragtes som udgangs-/slutpunkt for et elektrisk kredsløb eksempel
 4. den en af to yderligheder eksempel
særlige udtryk
 • Nordpolen och Sydpolen

  Nordpolen og Sydpolen