Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

retsticka
Creative Commons

Kategori: geologi, geografi m.m.

metamorf adjektiv
 1. metamorf, om en bjergart som er opstået ved omdannelse af andre bjergarter under højt tryk/ved høj temperatur (geologi, geografi m.m.)
metamorfos substantiv
 1. metamorfose, gennemgribende forvandling, omdannelse
 2. omdannelse af menneske til dyr/plante/himmellegeme (religion, mytologi, folketro)
 3. omdannelse af bjergarter (geologi, geografi m.m.)
 4. udviklingsproces, fx fra puppe til sommerfugl (zoologi)
middagslinje substantiv
 1. meridian (geologi, geografi m.m.)
mineral substantiv
 1. mineral, fast/uorganisk/oftest krystallinsk stof af ensartet/kemisk sammensætning (geologi, geografi m.m.) eksempel
 2. grundstof som indgår i levende organismer og har en biologisk funktion (biologi)
monolit substantiv
 1. monolit, en enkelt stor stenblok, ofte hugget til en søjle/obelisk (geologi, geografi m.m.)
morfologi substantiv
 1. morfologi, videnskaben om levende organismers form og opbygning
 2. formlære, ordbøjning (grammatik, ordbøger, sprogvidenskab)
 3. geomorfologi, læren om jordens landformer (geologi, geografi m.m.)
morän substantiv
 1. moræne, ler, grus, sten og sand aflejret af gletscher eller inlandsis (geologi, geografi m.m.)
sammensatte udtryk
 • morängrus; moränlera; moränsand

  morænegrus; moræneler; morænesand

Motala ström egennavn
 1. Motala Ström, flodsystem fra søen Vättern til Bråviken ved Østersøen (geologi, geografi m.m.) eksempel