Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Sproglig herkomst: græsk

paradigm substantiv
 1. paradigme, tankesystem, samlet sæt af anskuelser/normer der ligger bag ved/bestemmer de fremherskende teorier/metoder inden for et bestemt (videnskabeligt) område eksempel
 2. sprogparadigme, bøjningsmønster (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.)
paradis substantiv
 1. Bibelens paradis, Guds rige i himlen hvortil de frelste sjæle menes at komme efter døden (religion, mytologi, folktro m.m.) eksempel
 2. vidunderligt sted med alt det bedste (også i overført betydning) eksempel
særlige udtryk
 • En orm i paradiset

  Slangen i paradiset, nogen/noget der ødelægger en skøn tilværelse

paradox substantiv
 1. paradoks, påstand/situation der er sand men virker selvmodsigende/absurd/bagvendt (filosofi m.m.)
 2. en slags modsigelse eksempel
særlige udtryk
 • Hydrostatiska paradoxen

  Det hydrostatiske paradoks (fysik)

parallell adjektiv
 1. parallel (matematik, algebra, geometri m.m.) eksempel
 2. som har samme forløb, opbygning m.m. eksempel
 3. også om samtidighed eksempel
sammensatte udtryk
 • parallellfall; parallellgata; parallellklass

  parallelt tilfælde; parallelgade; parallelklasse

parallell substantiv
 1. parallel, linje med samme retning som en anden linje (matematik, algebra, geometri m.m.)
 2. noget som ligner eksempel
 3. breddegrad
særlige udtryk
 • Dra en parallell, dra paralleller (mellan, till m.m.)

  Trække en parallel, trække paralleller

parameter substantiv
 1. parameter, størrelse som kan variere fra tilfælde til tilfælde, men som i hver enkelt/konkret beregning er konstant (matematik, algebra, geometri m.m.)
 2. (længden af en) korde i et keglesnit som går igennem et brændpunkt vinkelret på keglesnittets akse (matematik, algebra, geometri m.m.)
parasit substantiv
 1. parasit, snylter eksempel
 2. person der snylter på andre eksempel
sammensatte udtryk
 • parasitstekel; parasitsvamp; parasitväxt

  snylteinsekt; snyltesvamp; snylteplante

patafysik substantiv
 1. patafysik, læren om undtagelserne/de indbildte løsningers videnskab eksempel