Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

benget
Creative Commons

Kategori: filosofi m.m.

absolutism substantiv
 1. absolutisme, styreform for (især) et monarki hvor al magt er samlet hos en person/højeste myndighed
 2. den opfattelse at der findes absolutte sandheder/værdier (filosofi m.m.)
accidens substantiv
 1. accidens, noget tilfældig og skiftende (fx tilfældige indtægter)
 2. accidens (filosofi m.m.) eksempel
aposteriorisk adjektiv
 1. aposteriorisk, grundet på erfaringen (filosofi m.m.)
apriorisk adjektiv
 1. apriorisk, erkendt alene ved fornuftens hjælp/uafhængigt af erfaringen (filosofi m.m.) eksempel
atomism substantiv
 1. atomisme, filosofisk retning i oldtiden der regner med et urstof bestående af små enkeltdele (filosofi m.m.) eksempel
 2. atomisme, opfattelse der lægger vægt på detaljen på bekostning af helheden eksempel
axiom substantiv
 1. aksiom, grundsætning, påstand der anses for selvindlysende sand og derfor ikke betvivles (filosofi m.m.) eksempel
 2. aksiom (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
demiurg substantiv
 1. demiurg, himmelsk væsen der skabte den materielle verden imod Guds vilje, og som repræsenterer det ondes ophav (iflg. gnostisk filosofi) (filosofi m.m.)
determinism substantiv
 1. determinisme, det at enhver begivenhed er forudbestemt/kan forklares ud fra ganske bestemte årsager/naturlove hvorfor den principielt vil kunne forudsiges (filosofi m.m.) eksempel