Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

sämre
Creative Commons

Kategori: filosofi m.m.

dualism substantiv
 1. dualisme, filosofisk opfattelse/teori der opfatter tilværelsen som styret af to fundamentale/modsatrettede principper (filosofi m.m.) eksempel
 2. dualitet, samtidig tilstedeværelse af to modsatrettede tendenser (fx godt og ondt, yin og yang)
ekosofi substantiv
 1. økosofi, økologiens filosofi og visdom, naturvisdom (filosofi m.m.) eksempel
empirism substantiv
 1. empirisme, filosofisk retning der hævder at viden og erkendelse kun kan opnås på grundlag af erfaringer/iagttagelser/eksperimenter (filosofi m.m.) eksempel
eter substantiv
 1. æter, radio/tv som medier eksempel
 2. æter (diethylether), enhver organisk forbindelse dannet (ved vandfraspaltning) af to molekyler alkohol/fenol (fysik, kemi m.m.)
 3. æter, farveløs/flygtig væske med karakterisitsk sødlig lugt, tidligere brugt som bedøvelsesmiddel ved operationer (medicin, piller, vitaminer, behandling, prøver m.m.)
 4. atmosfære, rent/luftformige stof som iflg. klassisk filosofi/fysik fylder himmelrummet (filosofi m.m.)
existentialism substantiv
 1. eksistentialisme, filosofisk og litterær retning som lægger vægt på det enkelte menneske (frihed til at handle/vælge, forpligtelse til at tage ansvar for egen tilværelse) (filosofi m.m.)
fenomen substantiv
 1. fænomen, (natur)foreteelse
 2. bemærkelsesværdig person/ting/begivenhed eksempel
 3. noget usædvanligt/mystisk (psykiatri, psykologi m.m.) eksempel
 4. noget som kan forstås af sanserne (filosofi m.m.)
sammensatte udtryk
 • ljusfenomen; naturfenomen; väderfenomen

  lysfænomen; naturfænomen; vejrfænomen

fenomenalism substantiv
 1. anskuelse der hævder at kundskab kun er mulig, hvis iagttagelige foreteelser eksisterer (filosofi m.m.)
fenomenologi substantiv
 1. fænomenologi, filosofisk retning der tilstræber at erkende/beskrive fænomenerne udelukkende som de opfattes af sanserne (filosofi m.m.)