Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Sproglig herkomst: græsk

metamorfos substantiv
 1. metamorfose, gennemgribende forvandling, omdannelse
 2. omdannelse af menneske til dyr/plante/himmellegeme (religion, mytologi, folktro m.m.)
 3. omdannelse af bjergarter (geologi, geografi m.m.)
 4. udviklingsproces, fx fra puppe til sommerfugl (zoologi m.m.)
metates substantiv
 1. metatese, ombytning af to på hinanden følgende sproglige lyde (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.) eksempel
meteorologi substantiv
 1. meteorologi, videnskab om tilstande/processer i atmosfæren og deres betydning for vejret
metod substantiv
 1. metode, systematisk og fastlagt fremgangsmåde eksempel
 2. om undervisning inden for et fagområde
sammensatte udtryk
 • gallringsmetod; uppfostringsmetod; urvalsmetod

  udskillelsesmetode; opdragelsesmetode; udvalgsmetode

metronymikon substantiv
 1. metronymikon, familienavn dannet af moderens navn
mikroskop substantiv
 1. mikroskop, optisk instrument (hjælpemiddel, redskab, værktøj, maskine m.m.) eksempel
misantrop substantiv
 1. misantrop, person der hader alle andre
 2. dyster/alvorlig sortseer
misantropi substantiv
 1. misantropi, menneskehad, had mod/foragt for andre mennesker/menneskeheden