Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

retsticka
Creative Commons

Kategori: psykiatri, psykologi

nocebo substantiv
 1. nocebo, skadelig indflydelse på en persons fysiske/mentale velbefindende som skyldes psykologiske forhold, navnlig negative forventninger til en bestemt type (placebo)medicin/bestemt behandlingsform (psykiatri, psykologi) eksempel
nudging ubøjeligt substantiv
 1. nudging, blid tilskyndelse til en bestemt ønskelig adfærd, men uden fratagelse af det frie valg (psykiatri, psykologi) eksempel
paranoia substantiv
 1. paranoia, svær sindslidelse præget af vrangforestillinger, typisk i form af forfølgelses- eller storhedsvanvid (psykiatri, psykologi)
 2. følelse af at være forfulgt, ofte uden ydre anledning eksempel
paranoid adjektiv
 1. paranoid, som drejer sig om paranoia (psykiatri, psykologi)
 2. som tror at hun/han er forfulgt på en eller anden måde eksempel
paranoiker substantiv
 1. paranoiker, person der lider af paranoia (psykiatri, psykologi)
parapsykologi substantiv
 1. parapsykologi, gren i psykologien der beskæftiger sig med psykiske fænomener der strider mod den etablerede videnskabs forestillinger om verden (psykiatri, psykologi) eksempel
primalterapi substantiv
 1. primalterapi, en neurotisk patients blokerede følelser søges frigjort ved at patienten genoplever sin fødsel/gennemlever sine tidligste oplevelser af angst/skuffelse/forladthed (psykiatri, psykologi) eksempel
projektion substantiv
 1. projektion, afbildning af en rumlig figur (matematik, geometri, algebra m.m.)
 2. frembringelse af fx lysbillede på skærm/lærred eksempel
 3. tolkning som er påvirket af ens egen baggrund eksempel
 4. det at bilde sig ind at andre har de tanker og følelser, som man egtl. kun selv har (ofte psykologisk forsvarsmekanisme) (psykiatri, psykologi)