Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

lejonparten
Creative Commons

Kategori: psykiatri, psykologi

separationsångest substantiv
 1. separationsangst (psykiatri, psykologi) eksempel
sexualångest substantiv
 1. seksualangst (psykiatri, psykologi) eksempel
själv substantiv
 1. selv, den centrale del af personligheden som bevidsthed/sansning/vilje/handling m.m. er knyttet til (ofte i bestemt form) (psykiatri, psykologi) eksempel
 2. selv (filosofi) eksempel
sublimera verbum
 1. sublimere, omforme energi fra (seksuel) drift til fx intellektuel/kunstnerisk/religiøs aktivitet, opløfte, åndeliggøre (psykiatri, psykologi)
 2. sublimere, overgå direkte fra fast form til gas uden et flydende mellemtrin (fysik, kemi m.m.)
suggestion substantiv
 1. suggestion, psykisk påvirkning af en eller flere personer, fx ved hypnose, sådan at virkelighedsbedømmelse/holdninger/adfærd ubevidst ændres (psykiatri, psykologi) eksempel
 2. om suggestion i sprogindlæring eksempel
sammensatte udtryk
 • hypnotisk suggestion; massuggestion; självsuggestion

  hypnotisk suggestion; massesuggestion; selvsuggestion

söndagsångest substantiv
 1. angst for den kommende mandag/arbejdsuge (psykiatri, psykologi) eksempel
trauma substantiv
 1. trauma, traume (psykiatri, psykologi) eksempel
traumatisera verbum
 1. traumatisere, påføre et psykisk traume (psykiatri, psykologi) eksempel
 2. forårsage sår/skade ved ydre vold (helse, sygdom)