Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

utomnordisk
Creative Commons

Kategori: geologi, geografi m.m.

sydpol substantiv
 1. sydpol, det punkt på Jordens sydlige halvkugle hvor Jordens rotationsakse skærer jordoverfladen (geologi, geografi m.m.) eksempel
 2. sydpol, den ene af en magnets to poler, modsat nordpol (fysik, kemi m.m.)
system substantiv
 1. system, sæt af principper/metoder hvorpå noget gøres eller organiseres eksempel
 2. måden hvorpå en stat, et samfund, en offentlig institution eller lign. er opbygget og fungerer eksempel
 3. om orden/struktur eksempel
 4. om dataenheder (IT m.m.) eksempel
 5. afgrænset række af bjergarter der svarer til en geologisk periode (geologi, geografi m.m.) eksempel
 6. statens salgssted for vin og spiritus eksempel
sammensatte udtryk
 • systembildning; systemfel; systemkritik

  systemdannelse; systemfejl; systemkritik

 • apartheidsystem; feodalsystem; välfärdssystem

  apartheidsystem; feudalsystem; velfærdssystem

særlige udtryk
 • Sätta i system

  Sætte i system, udføre noget regelmæssigt iflg. plan

 • Periodiska systemet

  Det periodiske system (tabel over grundstoffer)

 • Slutet system

  Lukket system (ingen berøring med omverden)

 • Öppet system

  Åbent system (påvirkeligt af omverden)

sänka substantiv
 1. (for)sænkning, dal, naturligt opstået/fladbundet fordybning i terrænet (geologi, geografi m.m.) eksempel
 2. blodsænkning (helse, sygdom m.m.) eksempel
Söderåsen egennavn
 1. Söderåsen, naturområde i Gästrikland og Skåne (geologi, geografi m.m.) eksempel
tajga substantiv
 1. taiga, subarktisk nåleskovsområde (fx i Sibirien) (geologi, geografi m.m.)
tertiärtiden substantiv singularis
 1. tertiärtiden (geologi, geografi m.m.)
textur substantiv
 1. tekstsur, et stofs/en overflades fysiske beskaffenhed/struktur
 2. et jordlags/sediments beskaffenhed mht størrelse/form/fordeling af de korn som indgår (geologi, geografi m.m.)
transgression substantiv
 1. havets gradvise udbredelse over et landområde (geologi, geografi m.m.)