Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

slipstvång
Creative Commons

Kategori: matematik, algebra, geometri m.m.

ellips substantiv
 1. ellipse, rund/aflang kurve (matematik, algebra, geometri m.m.)
 2. ellipse, en udeladelse i en tekst, typisk markeret med "..." (IT m.m.)
 3. forkortet ord/udtryk (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, sprogvidenskab m.m.)
endimensionell adjektiv
 1. endimensionel, unuanceret/overfladisk, uden dybde
 2. med udstrækning i en dimension: længde (dvs. ud ad en linje) (matematik, algebra, geometri m.m.)
exponent substantiv
 1. eksponent, repræsentant for en bestemt opfattelse eller type eksempel
 2. eksponent, tal der angiver den potens som et tal skal opløftes i, angivet ved et lille/løftet tal (matematik, algebra, geometri m.m.)
exponentiell adjektiv
 1. eksponentiel, som indeholder/vedrører eksponent(er) (matematik, algebra, geometri m.m.)
 2. som kan beskrives vhj. af en eksponentialfunktion (matematik, algebra, geometri m.m.)
extrapolation substantiv
 1. ekstrapolation, det at slutte sig til en ukendt størrelses beskaffenhed på grundlag af kendt viden
 2. beregning af en værdi der ligger uden for et interval, på grundlag af de kendte værdier i intervallet (matematik, algebra, geometri m.m.)
faktor substantiv
 1. faktor, medvirkende årsag, vigtig bestanddel der bidrager til at fremkalde et vist resultat eksempel
 2. tal der multipliceres med et andet tal/tal der ved multiplikation frembringer et produkt (matematik, algebra, geometri m.m.) eksempel
 3. i sammensætninger for at udtrykke større/mindre forekomst af noget (en smule humoristisk) eksempel
 4. grafisk/teknisk arbejdsleder på et trykkeri eller lignende (fag, profession og lign.)
sammensatte udtryk
 • flörtfaktor; kändisfaktor; mysfaktor

  flirtende stemning; tilstedeværelsen af kendis(ser); hyggelig stemning

særlige udtryk
 • Den mänskliga faktorn

  Den menneskelige faktor, menneskets ufuldkommenhed, fejl forårsaget af et menneske

faktoranalys substantiv
 1. faktoranalyse bruges bl.a. til at skaffe overblik over et område med mange forskellige oplysninger/variable(r), statistisk metode (matematik, algebra, geometri m.m.) eksempel
faktorisering substantiv
 1. faktorisering, matematikken beskriver begrebet som en nedbrydning af eksempelvis et tal (matematik, algebra, geometri m.m.)