Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

tunikatant
Creative Commons

Kategori: klima, miljø, økologi

rivningsavfall substantiv
  1. kontamineret affald, radioaktivt affald fra sygehuse (klima, miljø, økologi)
rovdrift substantiv
  1. rovdrift, hensynsløs udnyttelse af naturresurser eller udryddelse af dyre-/plantearter (klima, miljø, økologi) eksempel
  2. hensynsløs udnyttelse af resurser, overforbrug, nedslidning
rovfiske substantiv
  1. rovfiskeri, skadeligt fiskeri i et bestemt område/på en bestemt art (klima, miljø, økologi) eksempel
rökfri adjektiv
  1. røgfri, som ikke ryger (klima, miljø, økologi) eksempel
skogsdöd substantiv
  1. skovdød, det at skove går ud som følge af forurening, syreregn, sygdom m.m. (klima, miljø, økologi)
skogsreservat substantiv
  1. skovreservat (klima, miljø, økologi) eksempel
skogsskövling substantiv
  1. rovdrift på skov (klima, miljø, økologi) eksempel
skärgårdsmiljö substantiv
  1. skærgårdsmiljø (klima, miljø, økologi) eksempel