Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

rockvaktmästare
Creative Commons

Søgevejledning for sprogbro.org

Skriv så få bogstaver som muligt
Det er meget nemt at slå et ord op i ordbogen:
Skriv et ord eller bare begyndelsen af det – og et antal søgehits bliver vist.

Hvis du fx skriver:
bindestreck
bliver du ført direkte hen til ordet bindestreck (bindestreg).

Hvis du kun skriver
binde
får du alle ord, der begynder med bogstaverne binde.

Du kan altså nøjes med at skrive ganske få bogstaver, fx kun
bin
og så får du alle de ord, der begynder med bogstaverne bin.

Selvom du ikke kan stave til et bestemt svensk ord, kan du altså altid prøve dig frem.

Antal søgehits
Ved alle søgninger bliver antallet af søgehits, dvs. antallet af opslagsord, der svarer til søgningen, vist lige under søgefeltet.

Hvis du staver forkert, foreslås de ord, der ligger tættest på
Hvis ordbogen ikke rummer opslagsord, der staves præcis som det søgte ord, foreslår ordbogen selv de opslagsord, der rummer ordbegyndelser tættest på det ønskede.

En søgning på fx
evighed
vil give forslagene evighet og evighetsmaskin.

Eller en søgning på fx
dårligdom
(der ikke findes på svensk), viser de ord i ordbogen, der begynder med dår.

Samme begyndelsesbogstav
Hvis du ønsker at se, hvor mange opslagsord, der har det samme begyndelsesbogstav, kan du nøjes med at skrive det pågældende bogstav i søgefeltet, så vises antallet. Hvis du fx skriver c, d eller et hvilket som helst andet begyndelsesbogstav, fortæller databasen, hvor mange opslagsord, der begynder med dette bogstav.
Der er i dagligdags svensk langt flest ord, der begynder med s.

Ä/Æ- og Ö/Ø-tolerance
Søgningerne i ordbogen skelner ikke mellem svensk og dansk ö/ø og ä/æ.

Dvs., at en søgning på fx
føde
giver samme resultat som en søgning på föde, nemlig alle ord, der begynder med föde.

Eller en søgning på fx
æde
viser alle opslagsord, der begynder med äde.

Du kan altså frit vælge, om søgeordene staves med æ eller ä og ø eller ö.

Men i ordbogens egen stavning af svenske og danske ord, hvori ä/æ og ö/ø indgår, vises de to bogstaver naturligvis i henhold til den korrekte stavemåde på de to sprog.

Sammensatte ord
Hvis du leder efter et sammensat opslagsord, fx surrogatmamma, bør du ikke bare lede under S, det kan stå under M!